Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Vysvetlenie učiva

Lineárne rovnice, rovnice s neznámou v menovateli,

lineárne nerovnice

veľa vecí si iste pamätáte z 8. ročníka, no  naučíte sa i nové pojmy, napr.  určovanie podmienok, zmysel výrazu, riešenie nerovníc.

                                            

Klikni semyes

Pozri na totoenlightened

Lineárne rovnice s neznámou v menovateli

Doposiaľ ste počítali lineárne rovnice buď bez zlomkov alebo ak boli so zlomkami, neznáma bola v jeho čitateli.

 

Lineárna rovnica však môže obsahovať aj lomený výraz, čiže neznáma môže byť v menovateli zlomku.

Postup riešenia takýchto rovníc je podobný. Používame pri tom takmer rovnaké ekvivalentné úpravy:

 

·         najskôr si vždy musíme určiť podmienky, pri ktorých má daný lomený výraz zmysel – menovateľ sa nesmie rovnať nule

·         ak sú v čitateľoch zátvorky, odstránime ich

·         odstránime zlomok – vynásobíme celú rovnicu spoločným menovateľom

·         rovnicu, ktorú dostaneme, riešime známymi ekvivalentné úpravy

·         koreň rovnice, ktorý nám vyjde, porovnáme s podmienkami, ktoré sme si určili na začiatku (pre ktoré má lomený výraz zmysel)

·         ak koreň rovnice vyhovuje podmienkam, urobíme skúšku správnosti, ak koreň rovnice nevyhovuje podmienkam, rovnica nemá riešenie

·         nezabudnúť, že podmienky majú prednosť pred riešením.

 

Pozri na:  http://www.youtube.com/watch?v=OWsAzBX07TQ

 

 

 

Osová a stredová súmernosť

    

               

  • patrí medzi zhodné zobrazenia
  • základné pojmy: os súmernosti, stred súmernosti, vzor, obraz, samodružné body
  • pozri si prezentáciu, v jej závere máš i testové úlohy

 

 

TOPlist