Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Vysvetlenie učiva

Celé a racionálne čísla

                

 

 

 

Trošku teórie  kliksmiley      a ešte klikangel.

 

                       

Využitie celých čísel v praxi je rôznorodé, pozri si nasledujúcu prezentáciu yes

 

Výrazy  

sú všetky matematické zápisy, kde sú použité čísla, matematické znaky, premenné...

súčet    12 + 4   .......... nezáleží na poradí

rozdiel  12 - 4   .......... záleží na poradí

súčin    12 . 4    ..........  nezáleží na poradí

podiel  12 : 4    .......... záleží na poradí

Výrazy:

- číselné    napr. 4 + 7, 1/2, 3.(5 - 2)....  

                 vieme určiť ich hodnotu        

- s premennou napr. 4 + x, V = abc, 2.(3m - 4n + 7)...  

                 nevieme určiť ich hodnotu, pokiaľ nezadáme hodnotu premennej

Na vysvetlenie učiva - teória s príkladmi kliksmiley a eštesmiley

 

Lineárne rovnice s 1 neznámou

 

                                 

Teória, ktorá vám objasní princíp riešenia rovníc pomocou ekvivalentných úprav - kliknienlightened

TROJUHOLNÍKY

Žiaci, tu máte možnosť si pozrieť zhrnutie základných informácií o trojuholníku. Verím, že to bude pre vás užitočná pomôcka. Klik sem

 

Výpočet obvodu a obsahu trojuholníka

 

Obvod trojuholníka sa rovná súčtu všetkých troch strán trojuholníka. Platí: o = a + b + c.

Vzorec pre výpočet obsahu trojuholníka vyzerá nasledovne: S = \frac{av_a}{2} = \frac{bv_b}{2} = \frac{cv_c}{2} pričom a, b, c sú strany trojuholníka a v_a, v_b, v_c sú výšky kolmé na prislúchajúcu stranu.

 

 

MNOHOUHOLNÍKY

Pre tých, ktorí majú radi objavovať a naučiť sa nové informácie a zručnosti ponúkam veľmi presný a zrozumiteľný postup konštrukcie pravidelného päťuholníka.                                                                                                          

http://www.zsoslany.edu.sk/matematika/5_uholnik.html

 

ŠTVORUHOLNÍKY

ROVNOBEŽNÍKY

 • prezri si rôzne materiály k  tejto témewink klik a ešte razcheeky.

 • typy rovnobežníkov si pozri tuenlightened

LICHOBEŽNÍK

 • je špeciálny prípad štvoruholníka, v ktorom sú rovnobežné 2 strany-základne a ďalšie 2 strany sú rôznobežné- ramená, viac info tuenlightened.
 •  

  image

  imageDve protiľahlé strany sú rovnobežné a zvyšné dve strany sú rôznobežné

  imagePriamky a, c sú rovnobežné

  imagePriamky b, d sú rôznobežné

  imageMôžeme ich rozdeliť na pravouhlé, rovnoramenné a rôznoramenné

  imageVýška je kolmá na základne

  imageSúčet všetkých uhlov je 360 stupňov

  Príkladové výpočty

  Rozmery:

  Obsah:

  Obvod:

  a = 10 cm

  b = 7 cm

  c = 1,8 cm

  d = 6 cm

  va = 5 cm

  S = (a + c) . va /2

  S = ? (cm2)

  S = (10 + 1,8) . 5 /2

  S = 11,8 . 5 /2

  S = 59 /2

  S = 29,5

  S = 29,5 cm2

  O = a + b + c +d

  O = ? (cm)

  O = 10 + 7 + 1,8 + 6

  O = 24,8

  O = 24,8 cm

 

TELESÁ-KOLMÉ HRANOLY

Prezri si prezentáciu o hranoloch, sú tam i príklady. klik

A ešte prehľad vzorcov klikmail

TOPlist