Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Vysvetlenie učiva

 

PREHĽAD UČIVA 7. ROČNÍKA kliknismiley

ZLOMKY

http://ermatematika.weblahko.sk/pracovny_list_brainstorming.docx

  • Porovnávanie a usporiadanie zlomkov

  • Sčitovanie a odčitovanie zlomkov

  • Násobenie a delenie zlomkov

  • Zložený zlomok

TELESÁ- OBJEMY A POVRCHY

V časti 7. ročník- Testy, cvičenia, pracovné listy nájdeš príklady na precvičenie   smiley

             

Priama a nepriama úmernosť

Veľmi dôležité učivo, najmä pri riešení slovných úloh.

 

Trojčlenka

Mierka plánu, mapy

Pozri si jednoduché spracovanie tejto tematiky, klikenlightened

A ešte trojčlenka používaná pri úlohách s percentami.

A pomaly prichádza koniec školského roka a aj posledná téma, ktorú budeme preberať- KOMBINATORIKA.

Je to téma, ktorá maximálne využíva tvoje logické myslenie a zvládanie bežných životných situácií (nákupy, cestovanie, rozvrhy práce, usporiadanie slov, čísel, myšlienok...) Na precvičenie skús preriešiť pár príkladov. klikenlightened

TOPlist